آیا راهی برای بهبود و مراقبت از سنگ هست؟

گروه بهساز سنگ با به کارگیری علم دکترین سنگ و تکنولوژی و دانش فنی و نیروهای مجرب با هدف مشاوره در انتخاب و تهیه سنگ، با توجه به محل کاربرد سنگ در پروژه های عمرانی، با تکنیکهای نوین و ارائه راه کارهای لازم برای محافظت، مراقبت، مقاوم سازی، مرمت، ترمیم و نگهداری ابنیه‌های تاریخی، بندکشی و خدمات ساب و پولیش در سال 1393 تاسیس گردید