اجرا دارکنر

در سنگ‌های مشکی و تیره بعد از اجرای پولیش معمولا بورشدگی مشاهده می‌گردد، در این مرحله این مشکل حل شده و حالتی تیره‌تر و پررنگ‌تر (مانند سنگ خیس) به سنگ داده می‌شود، که بسیار ماندگار و بادوام است.

اجرا دارکنر

در سنگ‌های مشکی و تیره بعد از اجرای پولیش معمولا بورشدگی مشاهده می‌گردد، در این مرحله این مشکل حل شده و حالتی تیره‌تر و پررنگ‌تر (مانند سنگ خیس) به سنگ داده می‌شود، که بسیار ماندگار و بادوام است.

لزوم این مرحله:

  • سنگ‌های مشکی
  • بورشدگی
  • سنگ‌های تیره
  • قسمت‌های ابزار خورده

منع این مرحله:

  • محیطی که بنا به رطوبت امکان خشک کردن وجود ندارد.
  • سنگ‌های روشن
  • عدم درخواست کارفرما