فینیشینگ سرویس‌‎ها

در بخش Finishinig ابتدا تمام گوشه‌ها و درز‌ها سیلیکون کشی شده سپس مراحل ساب و پولیش اجرا می شود . در ادامه ساب سوپرشاین انجام شده و در صورت لزوم دارکنر هم استفاده می شود؛ در انتها سطوح با مواد محافظتی و نانو پوشش داده می شوند...

سرویس‌ها