ساب و پولیش

بهساز سنگ با بکارگیري تکنولوژي و دانش فنی روز اروپا امکان ارائه خدمات ساب روي بتن، سنگ، سرامیک پرسلانی و موزائیک و بر روي سطوح مختلف مانند کف، پله، پیشخوان و ... با کیفیت و استاندارد اروپا را دارامی باشد. همچنین این شرکت آمادگی خود را جهت عقد قرارداد با شرکتها جهت تمیزکاري دوره اي اماکن، اعلام میدارد .

ساب ۱۱ مرحله ای

شامل ۱۱ مرحله ساب از ساینده‌های زبر تا ساینده‌های نرم می‌باشد. هر مرحله به ترتیب انجام می شود تا سنگ به براقیت نهایی نزدیک شود.

لزوم این مرحله:

  • جهت رسیدن به براقیت، انجام تمامی مراحل الزامی است.

منع این مرحله:

  • عدم درخواست کارفرما
  • تشخیص دفتر فنی شرکت

ممکن است بر اساس نیاز چند مرحله اضافه و یا حذف گردد.

11-step-grinding-01-before11-step-grinding-01-after

ساب سنگ طبیعی

grinding-and-polishing-02-beforegrinding-and-polishing-02-after

ساب بتن

ساب سوپر شاین

ساب پله و کانتر