بندکشی و زیبا سازی

با استفاده از مواد مخصوص بندکشی AKEMI (با قابلیت مقاوم سازی و ساب پذیری بالا)، بدون جذب آب، جرم و کثیفی، زیبایی و تمیزی سطح در مرور زمان تضمین می‌گردد. استفاده از رنگ‌های متنوع، امکان همرنگ سازی بندها با بافت و رنگ سنگ و همچنین در مورد سنگ‌های موج‌دار رنگی، امکان پیوستگی موج‌ها از اسلب‌های مجاور به یکدیگر (bookmatch) را فراهم می‌کند.

تخیله بند

بندکشی

بندکشی فارسی‌بر