اجرای ضد لکه نانو

در محیط‌هایی که احتمال ریختن مایعات (غیر اسیدی) می‌باشد، اجرای ضد لکه نانو توصیه می‌گردد.

اجرای نانو

در محیط‌هایی که احتمال ریختن مایعات (غیر اسیدی) می‌باشد، اجرای ضد لکه نانو توصیه می‌گردد.

لزوم این مرحله:

  • سرویس‌های بهداشتی
  • آشپزخانه
  • نمای ساختمان
  • میزهای سنگی
  • کف پارکینگ‌ها

منع این مرحله:

  • عدم درخواست کارفرما