اجرای سیلیکون کاری

در ۳۶۰ رنگ برای تمامی سنگها با سیلیکون آکمی انجام میشود.

سیلیکون کاری

لزوم این مرحله:

  • جهت آب بندی همراه با خاصیت ضد قارچ و باکتری بودن
  • بندهای بین کف و دیوار
  • بندهای انبساطی
  • اتصال متریال‌ها با ضریب انبساطی مختلف (چوب، فلز،سنگ با فلز، سنگ با چوب و...)

منع این مرحله:

  • عدم درخواست کارفرما