سوپر شاین

برای رسیدن به حداکثر براقیت فیزیکی و عدم دخالت مواد شیمیایی در این مرحله استفاده می‌گردد که شامل حداکثر ۵ مرحله پولیش با پدهای بسیار نرم با گریت‌های ۴۰۰ تا ۸۰۰۰ می‌باشد.

اجرای سوپر‌شاین

لزوم این مرحله:

  • براقیت حداکثری
  • نظافت و به براقیت رسیدن قبل از بهره‌برداری
  • براق نگه داشتن سطح در اجراهای دوره‌ای
  • کدر شدن سطحی سنگ‌ها

منع این مرحله:

  • عدم درخواست کارفرما
  • تشخیص دفتر فنی شرکت